Elektromobil

Elektromobil

Elektromobil je fenomén dnešní doby.

Kaipan se začal intenzivně zabývat elektromobilitou na jaře 2009. Při spolupráci s VŠB Technickou Univerzitou Ostrava a firmou Isotra v letech 2009 až 2012 postupně vznikla celá řada prototypů a různých vývojových odnoží. Mezi nimi jsou zejména Kaipan VoltAge v provedení čistého elektromobilu s max. dojezdem 240Km, Kaipan VoltAge R se vkládatelným pomocným benzinovým motorem alternátorem a v neposlední řadě i Kaipan s vodíkovým článkem, který kromě pohonu na baterie či kapacitoru umožňuje i pohon na vodík. V současnosti vývoj elektromobilů dále pokračuje a připravuje se výroba nového modelu „Kaipan E“.

Comments are closed.